piraeus247.gr
αρχείο λήψης (13)
ΠΕΙΡΑΙΑΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πρώτο βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή e-pilotage της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων

Το έργο της ηλεκτρονικής πλοήγησης αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος, το οποίο αυτοματοποιεί, μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μέσων,
το σύνολο της διαδικασίας παροχής πλοήγησης ως αναβαθμισμένη υπηρεσία κατά τον
απόπλου, κατάπλου και μεθόρμιση πλοίου παρέχοντας προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες
είσπραξης των πλοηγικών δικαιωμάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Στο πληροφοριακό σύστημα αυτό περιλαμβάνονται με βάση τους ρόλους τους, διάφορες
ομάδες χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης και τρόπο διαπίστευσης όπως
Πλοιοκτήτες, Ναυτικοί Πράκτορες, Πλοίαρχοι, Εξουσιοδοτημένοι χρήστες, Διαπιστευμένοι
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Λιμενικές Αρχές.
Πριν την ηλεκτρονική εφαρμογή, οι διοικητικές ενέργειες της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας
ήταν :
 Η καταγραφή αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών για τα έντυπα που θα χρειαστούν την
επόμενη χρονιά.
 Η διατύπωση αιτήματος προς το Εθνικό Τυπογραφείο για την εκτύπωση αυτών.
 Η προμήθεια αναγκαίας ποσότητας χαρτιού.
 Η παραλαβή και το σφράγισμα 25.000 τριπλότυπων εντύπων.
 Η προετοιμασία συσκευασίας των εντύπων και ταχυδρομική αποστολή τους στους
Πλοηγικούς Σταθμούς.
 Η μηνιαία επιστροφή από τους Πλοηγικούς Σταθμούς στη Διεύθυνση Πλοηγικής
Υπηρεσίας των εισπραχθέντων πλοηγικών δικαιωμάτων για τον περαιτέρω έλεγχό τους
και
 Η ετήσια επιστροφή των χρησιμοποιηθέντων μπλοκ πλοηγικών δικαιωμάτων από τους
Πλοηγικούς Σταθμούς.

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς, τηλ.: 213137-1714, fax: 210-4191590

website: www.hcg.gr , e-mail: mme@yna.gov.gr

Με τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία :
 Ο ναυτικός πράκτορας συνδέεται στο πληροφοριακό σύστημα και υποβάλει αίτημα
πλοήγησης που συσχετίζεται με αίτημα κατάπλου, απόπλου ή μεθόρμισης, το οποίο έχει
ήδη υποβάλλει στην ενιαία ναυτιλιακή θυρίδα.
 Οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο Πλοηγικός Σταθμός και ο Φορέας Διαχείρισης Λιμένα,
λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποδέχονται το αίτημα και
ενημερώνουν για διάφορα στοιχεία.
Έπειτα, στέλνεται αυτόματα ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής μία ώρα πριν την άφιξη με βάση
τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου και την πραγματική θέση του πλοίου όπως εμφανίζεται από το
AIS.
Κατόπιν, ο πλοηγός επιβιβάζεται στο πλοίο και, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της
πλοήγησης, συνυπογράφουν με τον πλοίαρχο το έγγραφο υπηρεσιών πλοήγησης ψηφιακά.
Αφού ολοκληρωθεί η πλοήγηση στέλνεται ειδοποίηση στους χρήστες του Λιμεναρχείου και
στους αρμόδιους υπαλλήλους για την έκδοση του τιμολογίου.
Τέλος, ο Πράκτορας που έκανε το αίτημα λαμβάνει ειδοποίηση εξόφλησης με το τιμολόγιο.
Σκοπός του έργου είναι η άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης
λιμένα – ναυτικού πράκτορα – πλοίου – πλοηγικού σταθμού – πλοηγού – λιμεναρχείου τόσο
στην πληροφόρηση όσο και στην πληρωμή των πλοηγικών δικαιωμάτων η οποία γίνεται με τον
πιο πρόσφορο τρόπο.
Η Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων
πρωτοπορεί και υλοποιεί την ψηφιακή μεταρρύθμιση για ένα σύγχρονο κράτος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Γεωργιάδης για επεισόδια στου Ρέντη: «Ο Μητσοτάκης είναι σκασμένος – Η κοινωνία λέει “δεν πάει άλλο”»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Νέες δενδροφυτεύσεις και αναπλάσεις πρασίνου στην πόλη από τον Δήμο Πειραιά